Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti v oblasti předmětů běžného užívání v roce 2011

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti v oblasti předmětů běžného užívání v roce 2011

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provádí kontrolu bezpečnosti předmětů běžného užívání, mezi které patří kuchyňské nádobí, potravinářské obaly, potravinářské stroje a zařízení, kosmetika, hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Kontroly jsou prováděny podle plánu kontrolní činnosti, v loňském roce bylo zkontrolováno 64 výrobců a dovozců a 385 distributorů předmětů běžného užívání. V rámci neplánovaných kontrol, kterých bylo provedeno 484, byl ověřován výskyt nebezpečných výrobků, šetřeny podněty spotřebitelů a jiných dozorových orgánů. Závady ve značení výrobků byly zjištěny ve 37 provozovnách. Nejčastěji byly zjišťovány závady ve značení u výrobků určených pro děti do 3 let a u kosmetických prostředků, jednalo se zejména o neoznačení výrobku výrobcem nebo dovozcem. Tyto závady se vyskytovaly u téměř 10% kontrolovaných výrobků. Za zjištěné nedostatky bylo v roce 2011 uloženo 37 sankcí v celkové výši 132 500,-Kč.

V rámci cílených dozorových akcí se Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zaměřila na kontrolu plastového kuchyňského náčiní, kontrolu správné výrobní praxe a na ověření dodržování zákazu prodeje polykarbonátových kojeneckých lahví s bisfenolem A. V roce 2011 bylo odebráno celkem 57 vzorků, ze kterých 4 nevyhověly hygienickým požadavkům, což činí 7%. Jedním z nevyhovujících vzorků byl stabilizátor šampónu s nadlimitním obsahem formaldehydu a metylalkoholu. Formaldehyd dráždí oči a dýchací cesty, může způsobit senzibilizaci kůže, methanol se snadno vstřebává a může způsobit podráždění sliznic, bolest hlavy, závratě a zvracení. Dalším nevyhovujcím vzorkem byla sada polyamidového kuchyňského náčiní, u které byla zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů. Následně byl identifikován rizikový 4,4 diamino-difenylmetan, což je látka, která má karcinogenní účinky na lidský organismus. Polyetylénové sáčky pro balení pečiva nevyhověly z hlediska pachu. Při ověřování dodržování zákazu prodeje polykarbonátových kojeneckých lahví s bisfenolem A (BPA) nevyhověl 1 vzorek, u kterého byl potvrzen obsah BPA. Některé účinky související s BPA mohou být významné z toxikologického hlediska, z důvodu možných biochemických změn v mozku, účinků ovlivňujících imunitu a zvýšené náchylnosti k nádorům prsu. Všechny nevyhovující výrobky byly staženy z trhu, jednalo se celkem o 738 výrobků. O nevyhovujících výsledcích laboratorního vyšetření bylo informováno Ministerstvo zdravotnictví ČR, které vyhlásilo výrobky jako nebezpečné. Informace o nebezpečných výrobcích jsou veřejnosti k dispozici na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a na webových stránkách www.mzcr.cz v rychlých odkazech na nebezpečné výrobky. Vyvěšeny jsou také na webových stránkách krajských hygienických stanic a na úředních deskách krajských hygienických stanic, umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích.

Zveřejněno: 28.3.2012