Nahrávám...

Kontrolní činnost v oblasti služeb péče o tělo v roce 2011

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost v oblasti služeb péče o tělo v roce 2011

Pod pojmem „služby v rámci péče o tělo“ je zahrnuto provozování holičství a kadeřnictví, pedikúry a manikúry, kosmetiky, solária, masáže, regeneračních a rekondičních zařízení a činností, při kterých dochází k porušení integrity kůže a činností při kterých se používají specielní přístroje (např. solária, myostimulátory, liposukce apod.). Za nejrizikovější činnosti jsou považovány ty, při kterých dochází k porušení integrity kůže – jedná se o tetováže, permanentní make-up, piercing. Zdravotní riziko při těchto činnostech představuje v souvislosti s nedokonalou dezinfekcí a/nebo sterilizaci nástrojů zejména zanesení bakterií či virů do porušené kůže, vznik lokálních zánětů, v horším případě může dojít k šíření biologického agens krevním řečištěm do vnitřního prostředí těla nebo k přenosu infekčních onemocnění nebo jiných nákaz na jiného klienta.

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2011 na KHS MSK registrováno 4121 subjektů poskytujících služby péče o tělo, což představuje nárůst o 15% ve srovnání s rokem minulým. U nejrizikovějších činností jsou kontroly prováděny u všech evidovaných subjektů každoročně. U ostatních činností jsou četnosti kontrol v intervalu 2 – 4 roky dle rizikovosti. V roce 2011 bylo provedeno 1246 kontrol, v rámci kterých byly zjištěny nedostatky v 87 případech (7 %). Zpravidla nejsou zjišťovány nedostatky při dezinfekci či sterilizaci nástrojů; většinou se jedná o drobné závady v provozní hygieně (manipulace s prádlem, úklid provozoven atd.). Za zjištěné nedostatky byly uloženy sankce v celkové výši cca 100 000 Kč. Dlouhodobou kontrolní činností došlo v tomto typu zařízení ke snížení nedostatků z 22% v roce 2003 na současných cca 7%. V žádném z kontrolovaných zařízení nebyly zjištěny takové závady, které by byly důvodem pro zákaz činnosti, rovněž nebylo prokázáno, že by výskyt nejčastěji šetřeného onemocnění – virové hepatitidy typu B, souvisel se službou poskytnutou v některém ze zařízení péče o tělo.

Zveřejněno: 3.4.2012