Nahrávám...

Akutní respirační infekce ve 49. kalendářním týdnu

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce ve 49. kalendářním týdnu

V tomto týdnu ARI v kraji p?edstavovala 1272 p?ípad? na 100 000 obyvatel, což je vícemén? setrvalý stav oproti minulému týdnu ( navýšení o 3%).

B?hem tohoto týdne se po?et sledovaných osob ošet?ených pro ARI na LSPP v kraji pohyboval v pr?m?ru kolem 19 % s navýšením ve dnech pracovního volna na 25%.

Dle Národní referen?ní laborato?e není v ?R žádný pozitivní pr?kaz viru ch?ipky, stále p?evažují nech?ipková respira?ní agens, p?edevším adenoviry.

Situace v ?R i v Evrop? je zcela klidná, mírn? stoupající nemocnost hlásí pouze Bulharsko, Estonsko, Polsko a Severní Irsko.

Zveřejněno: 6.12.2013