KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Úroveň školního stravování v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Úroveň školního stravování v Moravskoslezském kraji

Stálou prioritou státního zdravotního dozoru pracovníků odboru hygieny dětí a mladistvých je dozor nad dodržováním podmínek pro přípravu bezpečných a výživově vyvážených pokrmů pro děti a mladistvé ve školních jídelnách. Tento typ stravování byl v Moravskoslezském kraji v roce 2013 zajišťován ve 667 školních jídelnách, 542 výdejnách a 15 stravovacích zařízeních pro děti do 3 let věku. Doplňkovou stravovací službu poskytovalo 217 školních bufetů.

V roce 2012 bylo provedeno celkem 639 kontrol, z toho 347 ve školních jídelnách, 220 ve školních výdejnách, 15 ve stravovnách pro děti do 3 let a 55 kontrol ve školních bufetech. Podmínky pro přípravu a výdej stravy pro děti a mladistvé, kvalita a pestrost podávaných pokrmů, jako i úroveň znalostí pracovníků těchto provozů jsou na dobré úrovni. Zcela bez zjištěných závad a nedostatků bylo 62% zkontrolovaných školních jídelen, 79% školních výdejen, 73% stravovacích zařízeních pro děti do 3 let věku a 69% školních bufetů. V těch ostatních se jednalo o závady typu: zamrazování nespotřebovaných potravin (zbytky chlazeného masa, knedlíky, pečivo), nebo přesypávání potravin z originálních balení do náhradních obalů bez značení, nevhodné rozmrazování potravin (ve stojaté vodě, na stole v kuchyni), nedodržení teplotního řetězce, společné skladování neslučitelných potravin, tedy závady, které bylo možné řešit hned na místě. Závady stavebně-technického rázu (např. porušené povrchy, nedostatečné odvádění par a pachů, nefunkční zařízení k osobní hygieně atd.) byly k jejich odstranění stanoveny termíny nápravy a provedena kontrola plnění (opakované šetření).

Za nedodržení hygienických požadavků daných právními předpisy bylo ve školních stravovacích provozech uděleno celkem 69 sankcí v celkové výši 33.100 Kč, což je o 20.800 Kč méně než v r.

Naším cílem je rovněž usměrňovat pestrost a vyváženost podávané stravy ve školních jídelnách. Jednotlivé školní jídelny mají legislativní povinnost ji vyhodnocovat pomocí tzv. „Spotřebního koše“. V průměru na strávníka a den za období 1měsíce je sledováno naplňování základních surovin k přípravě jídel“ maso, ryby, mléko a mléčné výrobky, ovoce, zelenina, luštěniny, brambory, cukr a tuk volný. Více se dbá na tzv. „odlehčení, vyváženost a racionální skladbu jídel, např.méně oblíbené luštěniny jsou dětem nabízeny ve formě salátů i jako součást bezmasých jídel. Je i příznivý trend ve spotřebě ovoce a nabídce čerstvých zeleninových salátů, mnohé jídelny připravují 2 druhy salátů na výběr. Zvyšuje se zařazování pokrmů z ryb na úkor masa a to především vepřového. Do polévek se přidávají netradiční, ale nutričně hodnotné zavářky ( jáhly, pohanka, kuskus, vločky a pod). Pozitivní jsou i změny v nabízeném sortimentu nápojů – děti si mohou vybrat např. čistou vodu ochucenou citrónem nebo sladký i neslazený čaj, příp. jiný neslazený nápoj. Místo sladkých jídel jsou častěji zařazovány jídla bezmasá nebo „polomasitá“ (bramborový / fazolový guláš, zeleninové rizoto, restovaná zeleninová směs, halušky, zapečený květák apod.) K přípravě jídel je upřednostňována čerstvá zelenina a ovoce. Pozitivní je i to, že poměrně stabilní kolektivy školních jídelen si zvyšují své znalosti a to i účastí na školeních pořádaných Krajskou hygienickou stanicí, se zaměřením nejen jak mají být zajištěny odpovídající hygienické požadavky na prostory a provoz, ale i na edukaci ve smyslu ozdravění školního stravování s důrazem na prevenci civilizačních onemocnění způsobených nezdravou výživou. Loni jsme uspořádali 11 školení, kterých se zúčastnilo celkem 684 pracovníků školních jídelen.

Školní stravování v MS kraji lze hodnotit jako kvalitní, nezastupitelné jiným systémem a způsobem stravování.

Zveřejněno: 3.2.2014