KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Vnitřní prostředí škol a školských zařízení

Úvod / Občanům / Vnitřní prostředí škol a školských zařízení

Přímé kompetence dozorové činnosti nad kvalitou ovzduší jsou hygienické službě stanoveny pouze pro oblast vnitřního prostředí, která je definována § 13 zákona č. 258/2000 Sb. a týká se i staveb předškolních a školských zařízení. Na tuto oblast je zaměřena pozornost při posuzování projektových dokumentací nových staveb či rekonstrukcí objektů, kdy jsou posuzovány podmínky větrání a vytápění, které mohou významně ovlivnit kvalitu vnitřního prostředí (mikroklimatické podmínky, výskyt chemických škodlivin i mikrobiální znečištění). Zejména v prostředí, ve kterém se pohybují děti je nezbytná aplikace materiálů, které mají atesty zdravotní nezávadnosti a je u nich předpoklad, že nebudou do okolí emitovat žádné škodliviny.

Při kontrole konkrétních zařízení je pak mimo jiné zaměřen důraz na mikroklimatické podmínky (teplota, vlhkost, proudění vzduchu) a stav čistoty zařízení (podlah, povrchů, maleb). Již v létech 2006-2007 po rozsáhlém měření faktorů vnitřního prostředí v řadě škol v našem kraji, kdy se prokázalo naprosto nedostatečné proudění vzduchu v průběhu vyučování (tím dosaženy nepřiměřené koncentrace CO2), nedodržování stanovených teplot v rozmezí 22+/-2° C, vlhkosti s požadovanou hodnotou pro chladné období minimálně 30 % a taky byly v prostředí škol naměřeny nadlimitní hodnoty prachu (frakce PM 10 a PM2,5), byli ředitelé škol a školských zařízení mnoha způsoby vyzýváni k zajištění stanovených mikroklimatických podmínek, které zoptimalizují kvalitu vnitřního prostředí, kde děti tráví 1/3 - 1/4 dne. Vnitřní prostředí je totiž již delší dobu uznáváno jako jeden z faktorů významně ovlivňujících lidské zdraví. Na jednu stranu je důležité znát jeho kvalitu, na druhou stranu je však důležité znát způsoby ovlivňování vnitřního prostředí a to:

  • Vhodným uzpůsobením režimu větrání (v zimě nárazově-krátce co největším průřezem větracích otvorů), čímž lze dosáhnout i vyhovujícího stavu proudění vzduchu.
  • V kombinaci s režimem vytápění může větrání pomoci při optimalizaci teplotně-vlhkostního mikroklimatu v učebnách (u plastových oken je nezbytná mikroventilace).
  • Regulací teploty nejlépe pomocí čidel nebo alespoň po častější kontrole nástěnných teploměrů.
  • Udržováním čistoty řádně a důsledně prováděným úklidem na mokro s častou výměnou vody dle velikosti vytíraných ploch a povrchů (jeden kbelík vody na třídu nestačí!).
  • Nepřeplňováním tříd nábytkem, pomůckami, letitými dekoracemi, textiliemi.
  • Pravidelným malováním (min. 1x za 3 roky) méně propustným materiálem s následným důkladným úklidem (osvětlovací tělesa nevyjímaje).
  • Denně vysáváním koberců vysavačem s mikrofiltrem nebo záchytem do vody.
  • Nepřípustností jakýchkoliv stavebních prací v průběhu škol.vyučování (bourání, rekonstrukce rozvodů, opravy a pod.).
  • Vhodné interiérové rostliny (např. potosovec, azalka, chamaedórea, banánovník, břečťan, fikus, kapradě, dracéna) příznivě ovlivňují vnitřní prostředí tříd a působí jako dobré čističky vzduchu.

Zveřejněno

Zveřejněno: 18.4.2012