KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Světový den vody - 22.březen 2014

Úvod / Občanům / Světový den vody - 22.březen 2014

Voda základ života – sine aqua dest vita. Toto přísloví zcela vystihuje význam kvalitní vody pro člověka. Voda v lidském organismu je jeho základní složkou, díky níž se mohou dále vstřebávat, přeměňovat všechny složky potravy na potřebné a využitelné komponenty. Díky vodě v těle jsou důležité látky dopravovány na potřebná místa a po přeměně zase odvedeny z těla pryč. Člověk denně v průměru vyloučí asi 2,5 litru vody močí, stolicí, dýcháním i kůží. Organizmus však musí mít vyrovnanou vodní bilanci a tak, aby tyto ztráty uhradil, musí vodu přijímat. Asi třetina litru "nové" vody se denně vytvoří v těle metabolickou činností, vody vázané v potravě přijmeme asi 900 ml. To znamená, že zbytek (minimálně 1,5 litru) musíme do těla dostat přímo ve formě tekutin. Každý den, po celý život. Za 70 let to představuje 40 tisíc litrů vody (tekutin). Dnešní požadavek na kvalitu pitné vody je tedy stanoven z hlediska jejího celoživotního příjmu člověkem.

Kvalita těchto tekutin a jejich průběžný příjem ve správném množství jsou důležitým předpokladem zachování zdraví, duševní pohody i pracovní výkonnosti. Nedostatek vody v organizmu (tzv. dehydratace) způsobuje zdravotní problémy akutní i chronické povahy.

Potřeba tekutin je přísně individuální záležitost, která závisí na mnoha vnějších i vnitřních faktorech - např. na tělesné hmotnosti, věku a pohlaví, složení a množství stravy (obsah vody, soli, bílkovin a kalorií), tělesné aktivitě, teplotě a vlhkosti prostředí včetně proudění vzduchu, druhu oblečení a teplotě těla, aktuálním zdravotním stavu, zavodnění organizmu atd. Každý člověk má svou optimální potřebu volných tekutin, která se navíc v čase mění. Tato potřeba se může pohybovat od jednoho litru za den (u člověka se sedavým zaměstnáním, který konzumuje převážně jídla z vařených obilovin, luštěnin a zeleniny s nízkým obsahem soli) až po několik litrů za den (u člověka, který konzumuje příliš slanou i sladkou stravu s malým obsahem tekutin a vysokým obsahem energie a fyzicky intenzivně pracuje, sportuje nebo se pohybuje v horkém prostředí). U druhé kategorie pak může denní potřeba přesáhnout třeba i pět litrů. Každý si musí nalézt (resp. stále nalézat) své optimální množství tekutin! Na potřebu pití nás může upozornit žízeň, ale je dobré vědět, že žízeň není časnou známkou potřeby vody, protože se objevuje až v okamžiku 1-2% dehydratace čili ztráty tekutin na úrovni 1-2% tělesné hmotnosti. Pocit žízně se navíc snižuje ve vyšším věku.

I když nejzdravějším nápojem je čistá voda, člověk si může bez obav dopřát pestřejší skladbu nápojů. Je však nutné preferovat vhodné nápoje, omezovat spotřebu nevhodných a zacházet opatrně s těmi nápoji, které mohou být podmíněně vhodné či nevhodné podle toho, kolik a jak často je pijeme. Ke stálému pití pro osoby bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou nejvhodnější čisté vody - pitné z vodovodu (studny) nebo balené kojenecké, pramenité a slabě mineralizované přírodní vody bez oxidu uhličitého. Tyto vody lze konzumovat bez omezení množství úměrně k potřebám organizmu.

Z dostupných informací jsou zneklidňující zprávy o stále menším množství kvalitní vody – pitné na zeměkouli. V souvislosti se Světovým dnem vody by si každý z nás měl připomenout a uvědomit význam kvalitní pitné vody pro člověka, potřebu ochrany zdrojů vod a jejich šetrné využívání.

Zdroj: materiály SZÚ Praha

Zveřejněno: 21.3.2014