Nahrávám...

Kontroly plastového kuchyňského nádobí a náčiní

Úvod / Občanům / Kontroly plastového kuchyňského nádobí a náčiní

V roce 2011 se Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zaměřila na provedení kontroly plastového kuchyňského nádobí a náčiní. V rámci ověření výskytu nebezpečných výrobků ze systému rychlého varování RASFF byly šetřeny na území našeho regionu dětské melaminové misky čínského původu a melaminové naběračky na omáčku a polévku. Důvodem notifikace těchto výrobků byl nadlimitní obsah pro migraci formaldehydu z výrobků a překročení celkové migrace. Formaldehyd se při uvolňování z plastového nádobí dostává do potravin a s nimi je spotřebitelem konzumován. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že formaldehyd při orálním příjmu působí nepříznivě na játra a trávicí systém, rychle se vstřebává kůží, může způsobit či zhoršit alergické reakce. Provedením státního zdravotního dozoru u distributorů těchto výrobků bylo zjištěno, že melaminové naběračky byly staženy z prodeje na pokyn centrály a v tržní síti se již nevyskytovaly. Melaminové misky byly v tržní síti na území Moravskoslezského kraje zjištěny, distributor proto zajistil jejich stažení od svých odběratelů. Celkem bylo staženo z prodeje 40 melaminových misek.

Vzhledem k rizikovosti plastového kuchyňského náčiní bylo provedeno 6 dalších cílených šetření převážně v hypermarketech, nabízejících různé druhy plastového zboží. K laboratornímu vyšetření bylo odebráno 10 vzorků polyamidového kuchyňského náčiní. Jeden z odebraných vzorků, sedmidílná sada kuchyňského plastového náčiní, nevyhověla požadavkům závazných předpisů z důvodu nadlimitního obsahu primárních aromatických aminů. V souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami nesmí výrobky z plastů uvolňovat do potravin nebo simulantů potravin ve zjistitelném množství primární aromatické aminy. Následně byl identifikován rizikový 4,4 diamino-difenylmetan, látka s karcinogenními účinky na lidský organismus. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci spotřebitelem. V provozovně se nacházelo 25 sad, které byly ihned staženy z prodeje.

Na základě výsledků kontrol a záchytu nebezpečných výrobků na území našeho kraje, bude se Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě i nadále cíleně zabývat kontrolou plastového kuchyňského nádobí a náčiní.

Zveřejněno: 19.4.2012