Nahrávám...

Šetření zdravotních potíží po konzumaci potravin a pokrmů v roce 2014

Úvod / Občanům / Šetření zdravotních potíží po konzumaci potravin a pokrmů v roce 2014

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provádí v rámci své činnosti šetření příčin onemocnění z potravin v celém potravinovém řetězci od výroby, distribuce až po konzumaci spotřebitelem. Každoročně je takto prošetřeno několik desítek až stovek případů onemocnění provázených zažívacími potížemi, zejména zvracením, průjmy, bolestmi břicha, někdy i teplotami.

V průběhu prvních měsíců roku 2014 proběhlo šetření zdravotních potíží po konzumaci potravin ve 23 provozovnách na území Moravskoslezského kraje. V souvislosti s těmito případy onemocnělo celkem 75 osob.

Pouze ve dvou případech bylo onemocnění spojeno se stravováním v uzavřeném kolektivu (domov pro seniory, závodní jídelna), avšak onemocnění postihlo celkem 43 osob. Výsledky vyšetření prokázaly virovou etiologii. Ostatní případy se týkaly sporadických výskytů onemocnění (počet nemocných dosahoval 1 – 5 ), a to v souvislosti s konzumací potravin nakoupených v obchodní síti, v cukrárně, v mobilním stánku, v mléčném automatu, na tržišti (celkem mimo stravovací provozovny 10x), případně s konzumací pokrmů v restauracích (11x). Mezi nejčastěji udávané potraviny patřily zejména majonézové saláty, masné výrobky (paštiky, šunky), cukrářské výrobky s krémem nebo zmrazeným ovocem, mléko z automatu, pokrmy z kuřecího masa.

Kontroly jsou v rámci šetření střevních onemocnění cíleně směřovány na zacházení s potravinami, na zdravotní stav personálu a odhalení rizikových technologických postupů. Vždy je proveden odběr vzorků potravin i surovin, případně i stěrů z prostředí za účelem ověření úrovně hygieny. Každý případ je řešen komplexně včetně odběrů biologického materiálu nemocných osob a personálu potravinářského podniku k bakteriologickému případně virologickému vyšetření. Do doby získání výsledků vyšetření jsou zaměstnanci provozovny vyřazeni z činností souvisejících s výrobou potravin. Ve všech případech je nařizována průběžná desinfekce prostředí.

V souvislosti s onemocněním bylo letos cíleně odebráno 33 vzorků potravin a 10 stěrů z prostředí potravinářských provozoven. Výsledky vyšetření pokrmů odebraných v restauračním stravování neprokázaly přítomnost choroboplodných zárodků. Z posledního období je závažný nález mikroorganismu Salmonella sp. v cukrářském výrobku. Závažnost tohoto nálezu spočívá zejména v schopnosti salmonel vyvolat silné průjmové onemocnění, které může u citlivějších nebo oslabených osob vést až k dehydrataci a dalším zdravotním komplikacím. Daný cukrářský výrobek byl spotřebitelem zakoupen v prodejně potravin s dodávkou z místní výrobny. V průběhu kontroly bylo vydáno pozastavení výroby inkriminovaného výrobku do doby prokázání jeho bezpečnosti a navíc byly odebrány další vzorky cukrářských výrobků i surovin. V obou provozovnách bylo nařízeno provedení sanitace a proběhlo vyšetření personálu.

Každý z případů zdravotních potíží vzniklých po konzumaci potravin je řešen komplexně a současně jak z hlediska bezpečnosti potravin, tak i z hlediska zdravotního stavu personálu a dalších epidemiologických souvislostí. Cílem kontroly je zjištění zdroje a vehikula nákazy a stanovení opatření k zamezení dalšího šíření onemocnění.

Vzhledem k nastávajícímu letnímu období je důležité, aby rizikové potraviny, zejména saláty, bagety, cukrářské výrobky a tzv. měkké masné výrobky byly skladovány při nízkých teplotách do 5 0C a aby nedocházelo k překračování stanovené doby spotřeby.

Zveřejněno: 2.5.2014