KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájili pravidelné kontroly kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu provozovatel a dalších povrchových vodách ke koupání pro rok 2014, vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jedná se o významné vodní plochy využívané ke koupání větším počtem osob. V rámci Moravskoslezského kraje se v koupací sezóně 2014 jedná o 23 míst, na kterých bude kvalita vody pravidelně sledována krajskou hygienickou stanicí.

Kontrolní odběry budou prováděny od konce května do začátku září v termínech dle aktuálního monitorovacího kalendáře.

V tomto kalendářním týdnu byly odebrány vzorky vody na dvanácti místech. Jednalo se o vodní plochy na Bruntálsku, Opavsku a Karvinsku. Byly to první odběry, provedené ještě před zahájením koupací sezóny. První laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody na všech sledovaných nádržích

V souladu s monitorovacím kalendářem zajistil v tomto týdnu kontrolu kvality vody i provozovatel přírodního koupaliště v Hlučíně. Na základě provedených rozborů voda v jezeře vyhovuje legislativním požadavkům.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 22.5.2014