KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 25. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 25. týden

I v tomto kalendářním týdnu kontrolovali pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě kvalitu vody ke koupání ve volné přírodě podle monitorovacího kalendáře.

Vzorky byly tentokrát odebírány na nádržích v okresech Bruntál, Opava a Karviná. Jednalo se o tři koupací místa na nádrži Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Edrovice a Bohušov, nádrž v Budišově nad Budišovkou, Stříbrné jezero a tři koupací místa Těrlické přehrady.

Laboratorní analýzy prokázaly na všech odebraných vodních plochách i nadále vyhovující kvalitu vody.


Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.


K dnešnímu dni je v Moravskoslezském kraji v provozu již 25 areálů letních umělých koupališť. Kvalita vody je po celou koupací sezónu pravidelně kontrolována jak ze strany provozovatelů jednotlivých zařízení, tak namátkově pracovníky KHS MSK. V rámci prováděných kontrol se pracovníci hygienické služby zaměřují vedle kvality vody i na plnění ostatních povinností vyplývajících z platné legislativy (dodržování zásad schválených v provozních řádech).

Zveřejněno: 19.6.2014