KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zotavovací akce - informace pro rodiče a provozovatele

Úvod / Občanům / Zotavovací akce - informace pro rodiče a provozovatele

Blíží se prázdniny a s nimi i zahájení letní táborové sezóny pro děti. Moravskoslezský kraj tradičně především v oblastech Jeseníků a Beskyd každoročně hostí bezpočet dětských letních táborů. Pobyt na táboře přinese dětem nejen spoustu nových zážitků, ale získají také nové dovednosti, znalosti a zlepší svou fyzickou kondici. Stále více se objevují i nabídky strávit léto uprostřed města formou příměstské rekreace.

Provozovatelé letní dětské rekreace mají zákonem o ochraně veřejného zdraví stanovenou řadu povinností. Mezi nejdůležitější patří zajistit vyhovující umístění zotavovací akce, zásobování vodou, odstraňování odpadů a splaškových vod, dodržet požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování, odpovídající zdravotnickou péči a režim dne tak, aby „tábor“ nebyl pouhým prázdninovým pohlídáním. Ještě před zahájením (a to 30 dní předem) má provozovatel zákonem stanovenu povinnost zotavovací akci, která je na 5 a více dnů pro 30 a více dětí ve věku do 15-ti let, nahlásit na místně příslušnou hygienickou stanici. Vzor formuláře hlášenky je zde. Ostatní, to jsou rekreace dětí s oficiálním názvem „Jiné a podobné akce“, povinnému hlášení nepodléhají. Přesto je více než vhodné toto učinit. Každá oznámená zotavovací akce je pracovníky hygienické služby zaznamenávána do informačního systému hygienické služby, který komunikuje se systémem hasičského záchranného sboru. Cílem spolupráce je zajištění včasné pomoci a dle potřeby i evakuace při přírodních nepříznivých situacích, vyskytujících se v posledních letech stále častěji. Data, která jsou zadávána do informačního systému dle doručených oznámení, jsou zpracovávána a uveřejněna na webových stránkách www.taboryinfo.cz. Dle údajů z informačního systému a dle kontrol, které provedli pracovníci hygienické služby Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v posledních letech, je zaznamenáván minimální počet nedostatků, epidemiologická situace je klidná. Spolupráce mezi hygienickou službou a stálými provozovateli letní dětské rekreace většinou zajišťuje bezproblémový průběh táborové sezóny.

Důležitou radou pro rodiče tedy je: Při výběru zotavovací akce či jiné podobné akce pro své dítě, kterou nabízí internetový vyhledavač, si ověřte informace, komu své dítě svěříte. Neoznámené tábory jsou předmětem častých stížností a není dosažen hlavní cíl zotavovacích akcí tedy posílení zdraví vašich dětí, zvýšení jejich tělesné zdatnosti, popřípadě i získání specifických znalostí a dovedností.

Všem provozovatelům a hlavně dětem přejeme pěknou táborovou sezónu 2014 bez

Zveřejněno: 20.6.2014