KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Azbest ve školách Moravskoslezského kraje nenalezen

Úvod / Občanům / Azbest ve školách Moravskoslezského kraje nenalezen

Na základě výsledku dotazníkového šetření, které ke konci r. 2011 provedla Česká školní inspekce s řediteli škol a školských zařízeních, bylo v Moravskoslezském kraji vytipováno 29 zařízení, na jejichž výstavbu byl pravděpodobně použit stavební materiál obsahující azbestová vlákna a současně u nich byla v posledních 5-10 letech provedena rekonstrukce. Pracovníci Krajské hygienická stanice provedli následné došetření zjištěných údajů ve spolupráci s vedením škol, zřizovateli a stavebními úřady. U 20 zařízení uvedených v seznamu bylo zcela jistě vyloučeno, že stavby byly provedeny z materiálů s obsahem azbestových vláken. V 9 školách však podezření existovalo, proto bylo nutné zjistit měřením, zda skutečně děti a pracovníci jsou či nejsou exponováni těmito zdraví škodlivými minerálními vlákny.

Pracovníci akreditované laboratoře Zdravotního ústavu Ostrava v době od 7.února do 27. března 2012 provedli Krajskou hygienou požadovaná měření a zhodnocení nasátých repirabilních vláken v celkem 78 pobytových prostorách vytipovaných škol.

Výskyt azbestu v těchto školách prokazatelně zjištěn nebyl. Dobrá zpráva však stavební firmy či stavební úřady při dalších plánovaných rekonstrukcích stávajících objektů nezbavuje povinnosti nakládat s materiály s obsahem azbestu v souladu s danou legislativou tak, aby nebylo ohroženo zdraví uživatelů staveb či vlastních stavebních dělníků.

Zveřejněno: 4.5.2012