KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

Ve 29. kalendářním týdnu byly pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě odebrány vzorky vody na povrchových vodách ke koupání na Opavsku, Bruntálsku a v okrese Karviná.

Jednalo se o tyto nádrže: Stříbrné jezero a Budišov nad Budišovkou v okrese Opava, lom Svobodné Heřmanice, nádrž Slezská Harta (3x), rybníky Bohušov a Tvrdkov a nádrž Edrovice v Rýmařově v okrese Bruntál a vodní nádrž Těrlicko (3x) v okrese Karviná.

Kvalita vody na všech vzorkovaných nádržích v tomto týdnu i nadále vykazuje vyhovující kvalitu.

Kontrola kvality vody ze strany provozovatele byla provedena i v přírodním jezeře v areálu štěrkovny Hlučín. Laboratorní analýzy rovněž prokázaly vyhovující kvalitu vody v této nádrži.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

V Moravskoslezském kraji je v této letní sezóně v provozu 45 areálů letních umělých koupališť. V tomto kalendářním týdnu pokračovali pracovníci KHS MSK v kontrolách těchto zařízení. K dnešnímu dni byl zahájen státní zdravotní dozor v 19 provozech. Závady zásadního charakteru zjištěny nebyly, odstranění drobných nedostatků bylo řešeno s provozovateli na místě. Sankce dosud nebyly uloženy.

Zveřejněno: 17.7.2014