Nahrávám...

Výsledky kontrol zmrzliny v roce 2014

Úvod / Občanům / Výsledky kontrol zmrzliny v roce 2014

Zmrzlina zejména v letním období přitahuje pozornost nejen spotřebitelů, ale také pracovníků Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, které i v tomto roce zajímala úroveň prodeje a kvalita nabízených výrobků. Zatímco běžný občan hodnotí především chuť zmrzliny, kritéria kterými na zmrzlinu nahlíží KHS jsou poněkud odlišná: KHS v odebraných vzorcích posuzuje dodržení limitů vybraných druhů mikroorganismů a také množství chemických látek, konkrétně barviv. Vědecké práce naznačují možný vliv některých konzumovaných barviv na zdraví člověka, zejména dětí, proto Evropský úřad pro bezpečnost potravin použití barviv v potravinách průběžně hodnotí a Evropská Komise následně reguluje v legislativě, kterou členské státy EU musí respektovat. Pozornost je věnována také dalším souvislostem, například způsobu skladování surovin, datům spotřeby, čistotě pracovních ploch a náčiní nebo správné manipulaci při prodeji zmrzliny.

KHS v tomto roce dosud realizovala 2 cílené akce specificky zaměřené na kontrolu prodeje zmrzliny. Během 54 kontrol bylo odebráno 34 vzorků zmrzlin z nichž 9 bylo ve zvýšené míře „obohaceno“ bakteriemi z čeledi Enterobacteriaceae, což svědčí o zhoršených hygienických podmínkách při výrobě zmrzliny, případně o nízké kvalitě použitých surovin. Patogenní druhy bakterií schopné vyvolat onemocnění člověka nicméně v žádném z odebraných vzorků zjištěny nebyly. Pokud jde o chemické látky, v jednom vzorku bylo zjištěno červené barvivo E124 (Ponceau 4R), jehož použití ve zmrzlinách není povoleno. Ze závad se nejčastěji opakovaly problémy s udržením čistoty na pracovních plochách či v prostředí provozovny obecně, chybějící doklady o původu surovin či prošlá data jejich použitelnosti a nevhodné podmínky uchování surovin (příliš vysoká teplota prostředí, nedostatečná ochrana proti kontaminaci).

Zjištěné závady KHS řešila s provozovateli ve správním řízení, ve 3 případech byla nařízena sanitace provozovny a 1 provozovnu bylo nutné uzavřít z důvodu špatných hygienických podmínek prostředí, ve kterém prodej zmrzliny probíhal. Uvedené výsledky kontrol zmrzliny dávají dobrý důvod věnovat se této komoditě i ve zbývající části sezóny.

Zveřejněno: 1.8.2014