KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Průběh letních dětských zotavovacích akcí v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Průběh letních dětských zotavovacích akcí v Moravskoslezském kraji

První polovina prázdnin proběhla na táborech pořádaných v Moravskoslezském kraji v Beskydech a na Jesenicku celkem bezproblémově. Pracovníci Krajské hygienické stanice na zotavovacích akcích (ZA) provedli celkem 47 kontrol a 5 kontrol na tzv. „jiné podobné akci“ (JPA), to jsou tábory, které netrvají déle jak 5 dnů nebo jsou pořádány pro méně než 30 dětí a proto se nejedná o zotavovací akci.

Zatím jsme nezjistili závažnější hygienické nedostatky. V jednom případě nevyhověl laboratorní rozbor vzorku pitné vody ze studny, což bylo z naší strany ihned řešeno - vydán zákaz na používání pitné vody z této studny a byla dohodnuta následná nápravná opatření - používat k přímé spotřebě až do odjezdu dětí pouze vodu balenou, oběd před odjezdem dětí připravit formou balíčku. Do začátku dalšího turnusu byl již opakovaný rozbor vzorku pitné vody vyhovující. Z dalších závad to byly 2x nedostatky ve zdravotní dokumentaci dětí nebo fyzických osob zúčastněných na táboře (zdravotní způsobilost, která je potvrzována praktickým lékařem a u dítěte místopřísežné prohlášení rodičů, že dítě nepřišlo do kontaktu s infekčním onemocněním). Celkem byly uloženy 3 sankce.

Epidemiologická situace v této táborové sezóně je zatím klidná, nebyl zjištěn žádný hromadný výskyt infekčního onemocnění. Ze záznamů ve zdravotních denících se jednalo především o drobné úrazy, odřeniny, podvrtnutí, puchýře – ošetřené na místě zdravotníkem nebo zvýšené teploty a bolesti hlavy, většinou z přehřátí organismu. Nezaznamenán rovněž zvýšený výskyt klíšťat, jak tomu bylo v minulých táborových sezónách.

Na KHS nebyl zatím podán žádný podnět v souvislosti s pořádáním ZA. Na zotavovací akci Vítkov-Podhradí, Annina dolina byla po dohodě provedena státní kontrola za účasti České televize Ostrava.

Zveřejněno: 4.8.2014