KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájili pravidelné kontroly kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání, vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jedná se o významné vodní plochy, využívané ke koupání větším počtem osob. V rámci Moravskoslezského kraje se v koupací sezóně 2012 jedná o 24 míst, na kterých bude kvalita vody pravidelně sledována Krajskou hygienickou stanicí MS kraje. Kontrolní odběry budou prováděny od konce května do začátku září v termínech dle monitorovacího kalendáře, vydaného pro letošní koupací sezónu KHS MSK.

V tomto kalendářním týdnu byly odebrány vzorky vody na dvanácti místech z celkového počtu 24 nádrží. Jednalo se o vodní plochy na Bruntálsku, Opavsku a Karvinsku. Byly to první odběry, provedené ještě před zahájením koupací sezóny, která byla pro rok 2012 stanovena Ministerstvem zdravotnictví ČR od 30.5.2012 do 1.9.2012.

První laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody na všech sledovaných nádržích.

V rámci prováděných kontrol kvality vody je rovněž věnována pozornost čistotě a údržbě okolních travnatých ploch, event. hygienického zázemí. I v letošním roce přetrvává absence hygienického zázemí v blízkosti většiny sledovaných vodních ploch. Tato problematika by měla být řešena majiteli ploch v okolí koupacích míst v zájmu umožnění plnohodnotného odpočinku a přiblížení se evropskému standardu.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 25.5.2012