Nahrávám...

Kontrola lihovin se společném stravování

Úvod / Občanům / Kontrola lihovin se společném stravování

KHS MSK i 2 roky po vypuknutí kauzy metanol, kdy jen na území Moravskoslezského kraje tvořily případy otrav metanolem přibližně polovinu celkového počtu případů v ČR, stále věnuje část svých kontrolních aktivit také kvalitě lihovin podávaných v zařízeních společného stravování jako jsou restaurace či bary.

V dosud 40 odebraných vzorcích lihovin nebyl nadlimitní metanol ani isopropanol nalezen. Přesto KHS MSK uložila sankce za klamání spotřebitele, neboť v 7 vzorcích odebraných lihovin bylo laboratorní analýzou zjištěno méně etanolu, tedy žádoucího alkoholu, než uváděl údaj na etiketě láhve, ze které byl nápoj hostům rozléván. Nedostatky spočívající ve značení lihovin a doložení jejich původu zjištěny nebyly.

Ačkoliv v současnosti nejsou na území MSK hlášeny žádné intoxikace metanolem po konzumaci lihovin, předpoklad Policie ČR o výskytu až tisíců lahví s vysokým obsahem metanolu mezi veřejností je důvodem, proč KHS nadále varuje občany před konzumací podezřelého alkoholu (řádně neznačený, nekolkovaný, z neznámého zdroje).

Zveřejněno: 4.9.2014