KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Příprava na topnou sezonu - Smokemanovo desatero správného topiče

Úvod / Občanům / Příprava na topnou sezonu - Smokemanovo desatero správného topiče

  1. nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína
  2. suš dřevo minimálně jeden až dva roky - více se ohřeješ a bude z toho méně kouře
  3. nespaluj odpadky
  4. nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus
  5. přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas (neplatí pro automaty a zplyňovací kotle)
  6. pravidelně čisti kotel a komín
  7. dle svých možností používej moderní kotel či kamna
  8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C
  9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ
  10. top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused

zdroj: http://vec.vsb.cz/cz/zkusebna/zkusebna-spalovacich-zarizeni.html

Zveřejněno: 2.10.2014