KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 22. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 22. týden

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje odebrali v tomto kalendářním týdnu vzorky vody ke koupání ve volné přírodě na jedenácti místech z celkového počtu 24 nádrží. Jednalo se o vodní plochy na Frýdecko-Místecku a Novojičínsku. Byly to první odběry, provedené ještě před zahájením koupací sezóny, která byla pro rok 2012 stanovena Ministerstvem zdravotnictví ČR od 30.5.2012 do 1.9.2012. V koupací sezóně 2012 bude mimo provoz vodní nádrž Baška z důvodu její sanace.

První laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody na všech sledovaných nádržích.

V rámci prováděných kontrol kvality vody je rovněž věnována pozornost čistotě a údržbě okolních travnatých ploch, event. hygienického zázemí. I v letošním roce přetrvává absence hygienického zázemí v blízkosti většiny sledovaných vodních ploch. Tato problematika by měla být řešena majiteli ploch v okolí koupacích míst v zájmu umožnění plnohodnotného odpočinku a přiblížení se evropskému standardu.

V souladu s monitorovacím kalendářem vydaným KHS MSK Ostrava zajistil provozovatel přírodního koupaliště na štěrkovně Hlučíně v druhé polovině minulého týdne kontrolu kvality vody v jezeře. Rovněž zde jsou výsledky kvality vody vyhovující.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 31.5.2012