Nahrávám...

Kontrola označování látek způsobujících alergii nebo nesnášenlivost v zařízeních společného stravování

Úvod / Občanům / Kontrola označování látek způsobujících alergii nebo nesnášenlivost v zařízeních společného stravování

v zařízeních společného stravování

Výskyt alergií, jako chronických neinfekčních onemocnění, má v ČR i v EU obecně vzestupný trend. Pro spotřebitele je důležité, aby měli informace mimo jiné i o látkách způsobujících alergii nebo nesnášenlivost, které se nachází v potravinách, zejména v nebalených a měli tak možnost se určitým potravinám vyhnout.

Provozovatelé restaurací a dalších zařízení společného stravování budou mít od 13.prosince 2014 novou povinnost informovat své zákazníky o tom, jaké látky způsobující alergii nebo nesnášenlivost jsou v nabízených pokrmech přítomné. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které tuto povinnost stanoví, rovněž v příloze uvádí seznam látek, které jsou z vědeckého hlediska pro osoby trpící potravinovou alergií nebo nesnášenlivostí nejvýznamnější.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) bude dodržování výše uvedených požadavků kontrolovat především v zařízeních společného stravování (např. restaurace, kantýny, bufety, stánky s občerstvením), ovšem v případě zdravotních potíží v souvislosti s konzumací potraviny má zákonné zmocnění provést šetření ve všech typech potravinářských podniků, tedy například i v prodejnách nebo výrobnách potravin.

Zde je provozovatelům k dispozici informační materiál s příklady označování látek způsobujících alergii nebo nesnášenlivost v pokrmech.

Zveřejněno: 14.11.2014