KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Je výskyt pesticidů ve veřejných vodovodech problém?

Úvod / Občanům / Je výskyt pesticidů ve veřejných vodovodech problém?

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se v průběhu roku 2014 zabývala otázkou, jaký je v současně době problém s výskytem pesticidních látek ve veřejných vodovodech našeho regionu. Podle stávající platné legislativy, kterou je vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, je dána provozovatelům veřejných vodovodů možnost při provádění kontroly kvality pitné vody v rozsahu úplného rozboru stanovení pesticidních látek neprovádět. Provozovatelé vodovodů mohou v odůvodněných případech sdělit orgánu ochrany veřejného zdraví, že v ochranných pásmech jejich zdrojů nebyly pesticidní látky používány a tyto pak nestanovovat. V posledních 3 letech provozovatele malých i velkých vodovodů možnost tohoto ustanovení často využívají.

Pro ověření skutečného výskytu pesticidů bylo v rámci Moravskoslezského kraje odebráno celkem 25 vzorků pitné vody z tzv.malých vodovodů, tj. vodovodů, které zásobují méně než 500 obyvatel a jejich zdroje jsou umístěny v zemědělsky obhospodařované oblasti, kde je předpoklad průběžného chemického ošetřování pěstovaných plodin. Vzorky byly odebrány v okrese Frýdek Místek (6 vzorků), Bruntál (6 vzorků), Nový Jičín (4 vzorky), Opava (7 vzorků) a na území města Ostravy (2 vzorky). Vzhledem k agrotechnickým lhůtám aplikací pesticidů byly vzorky pitné vody odebrány dle posouzení místní situace v období měsíce srpna až října. V odebraných vzorcích bylo analyticky stanoveno 76 různých pesticidních látek, které jsou na území kraje aplikovány v rámci zemědělské činnosti, a to v množství nad 1 tunu/rok.

Ze získaných výsledků vyplývá, že ani v jednom případě nebyl zjištěn výskyt v koncentracích, které by byly nadlimitní nebo zdravotně významné. Ve většině případů se přítomnost pesticidů v pitných vodách neprojevila vůbec. Hygienická služba hodlá nadále věnovat tomuto problému pozornost, aktuálně však není třeba se obávat přítomnosti pesticidních látek v pitné vodě veřejných vodovodů.

Zveřejněno: 18.11.2014