Nahrávám...

Kontrola hraček v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kontrola hraček v Moravskoslezském kraji

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provádí každoročně v tržní síti kontroly bezpečnosti hraček. V letošním roce byly kontroly zaměřeny zejména na plastové panenky a zvířátka. Sledováno bylo, zda dětské hračky neobsahují vybrané estery kyseliny ftalové, které se nesmí používat v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostních v měkčených materiálech, používaných k výrobě hraček. Odběry vzorků proběhly většinou v prodejnách s levnějším sortimentem zboží a u dovozců hraček ze zemí mimo Evropské unie, zejména z Číny. Z celkového počtu 31 vzorků nevyhovělo 29%.

Z hlediska druhu hračky byly kontroly zaměřeny vzhledem k záchytům nebezpečných výrobků při předchozích kontrolách a notifikacím v systému rychlého varování RAPEX cíleně na panenky menší velikosti a štíhlé panenky typu „Barbie“. K laboratornímu vyšetření bylo odebráno 15 vzorků panenek, které měly některé části těla, nejčastěji hlavičku, vyrobené z měkčeného plastu. V 7 vzorcích prokázaly výsledky laboratorního vyšetření nadlimitní obsah di(2-ethylhexyl)ftalátu. Kontrola hraček v tržní síti a u dovozců byla zaměřena také na zvířátka z měkčeného plastu, byly provedeny odběry 16 vzorků hraček, např. kačenky do vody, žirafy, krokodýli, dinosauři apod. Z odebraných vzorků nevyhověly 2 vzorky, jednalo se o hračky Modrý jednorožec a Poník YUMMY TOYS, ve kterých byl analyzován také nebezpečný di(2-ethylhexyl)ftalát v nadlimitním množství. Riziko obsahu di(2-ethylhexyl)ftalátu v hračce spočívá v tom, že působí negativně na reprodukční orgány a při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a mohou být dítětem společně se slinami konzumovány. Za prodej nebezpečných hraček byly prodejcům uloženy sankce v celkové výši 115 000 Kč.

V průběhu kontrol byla provedena nápravná opatření a nebezpečné hračky byly neprodleně staženy z prodeje v celkovém počtu 206 kusů. Krajské hygienické stanice, na jejichž území sídlí dodavatelé těchto hraček byly o výskytu nevyhovujících výrobků informovány, vzhledem k nutnosti provedení opatření v celém distribučním řetězci. Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo výše uvedené hračky jako nebezpečné a podrobné informace k výrobkům jsou veřejnosti k dispozici na úřední desce a webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR mzcr.cz v rychlých odkazech na nebezpečné výrobky.

Zveřejněno: 27.11.2014