KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 23. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 23. týden

Ve 23.kalendářním týdnu pokračovali pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v pravidelných kontrolách kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání, vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jednalo se o vodní plochy na Bruntálsku, Opavsku a Karvinsku.

I nadále laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody na všech sledovaných nádržích.

V kontrole kvality vody pokračoval v tomto týdnu i provozovatel přírodního koupaliště na štěrkovně v Hlučíně. I zde byla laboratorně potvrzena vyhovující kvalita vody v nádrži.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 7.6.2012