Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) - stav k 13.2.2015

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) - stav k 13.2.2015

V tomto týdnu dosáhla nemocnost ARI v kraji 1 798 případů na 100 000 obyvatel, což je pokles o 8,7% oproti minulému týdnu. Stále však dochází k nárůstu chřipce podobných infekcí (2,3%), nejvíce případů je hlášeno z Frýdecko-Místecka a Opavska. Nejvyšší nemocnost je v okrese Opava, kdy dosáhla nemocnost 2 319/100 000 obyvatel a v okrese Frýdek – Místek (2 062/100 000). Ve věkové skupině předškolních a školních dětí přetrvává nejvyšší nemocnost, nejvyšší nárůst onemocnění byl zaznamenán u školních dětí.

V tomto týdnu jsme zaznamenali 5 závažných případů chřipky, NJ- 1 případ, FM – 2, OP - 1, KA - 1, z toho 1 úmrtí. Celkem v chřipkového sezóně 2014/2015 dosud evidujeme 9 závažných případů chřipky, vyžadujících léčbu na ARO a JIP.

Dominujícím původcem v MSK je virus chřipky subtyp A/H3N2, ve dvou případech byl zachycen virus chřipky subtypu A/H1N1 a jedenkrát virus chřipky B.

Během tohoto týdne se počet sledovaných osob ošetřených pro ARI na LSPP v kraji pohyboval do 28%, s navýšením ve dnech pracovního volna na 39%.

V NRL pro chřipku SZÚ Praha je stále jasně dominujícím subtypem virus chřipky A/H3N2, subtyp A/H1N1 a typ B cirkulují okrajově. V řadě evropských států je situace obdobná.

V ČR lze situaci hodnotit jako probíhající plošnou epidemii. V Evropě vzrůstá počet států, které hlásí plošnou epidemii taktéž.

Zveřejněno: 13.2.2015