Nahrávám...

Kontrola materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami z dekorovaného porcelánu a skla

Úvod / Občanům / Kontrola materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami z dekorovaného porcelánu a skla

V 1.pololetí letošního roku provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě cílený státní zdravotní dozor, zaměřený na bezpečnost kuchyňského nádobí z dekorovaného porcelánu a skla. Při kontrole bezpečnosti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami bylo odebráno 8 vzorků dekorovaného porcelánu a skla, jednalo se konkrétně o porcelánové čajová soupravy, hrnky a misky k podávání čaje, skleněné hrnky a odlivky. Výrobky byly vyrobeny ve Vietnamu, Číně, Itálii, na jednom výrobku výrobce uveden nebyl. Z odebraných vzorků celkem 7 vyhovělo hygienickým požadavkům, 1 vzorek nevyhověl. Jednalo se o 3 dílnou sadu odlivek FIZZY PARTY s barevnou dekorací, zasahující až do okraje pro pití, což je 2cm široký pás podél horního okraje sklenice, který přichází do styku s ústy. Překročen byl hygienický limit pro obsah olova, uvolňujícího se z barevné dekorace, vnitřní povrch výrobku vyhověl stanoveným požadavkům. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takové odlivky může docházet k ulpívání toxického olova na rtech, k jeho konzumaci společně s nápojem a následně k průniku do organismu člověka. Expozice olovu může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Výrobky, které nevyhověly požadavkům platné legislativy, byly neprodleně staženy z prodeje. O výskytu nebezpečného výrobku, zjištěného při kontrolách provedených v rámci státního zdravotního dozoru v našem kraji, informovala krajská hygienická stanice Ministerstvo zdravotnictví ČR. Výrobek byl vyhlášen Ministerstvem zdravotnictví jako nebezpečný a vyhlášení bylo zveřejněno na internetových stránkách a úředních deskách Ministerstva zdravotnictví ČR a na úředních deskách krajských hygienických stanic, umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích.

Zveřejněno: 20.6.2012