Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) - stav k 27.2.2015

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) - stav k 27.2.2015

V tomto týdnu dosáhla nemocnost ARI v kraji 1 512 případů na 100 000 obyvatel, výskyt je srovnatelný s minulým týdnem. U infekcí podobných chřipce došlo ke snížení o 34 %. Nejvyšší nemocnost je v okresech Karviná a Opava. Ve věkové skupině předškolních dětí došlo k poklesu nemocnosti, avšak v této věkové skupině přetrvává nejvyšší nemocnost.

V tomto týdnu jsme zaznamenali dva závažné případy chřipky z Karvinska a Novojičínska způsobené virem chřipky A/H3N2, vyžadující léčbu na anesteziologickém a resuscitačním oddělení a jednotce intenzivní péče. Celkem v chřipkové sezóně 2014/2015 evidujeme 15 závažných případů chřipky.

Během tohoto týdne se počet sledovaných osob ošetřených pro ARI na lékařské službě první pomoci v kraji pohyboval do 22 %, s navýšením ve dnech pracovního volna na 35%.

V Národní referenční laboratoři pro chřipku Státního zdravotního ústavu Praha je dominujícím kmenem subtyp A/H3N2, dále jsou zachyceny kmeny chřipky subtyp A/H1N1 a typ B.

Zveřejněno: 27.2.2015