KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 25. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 25. týden

Ve 25. kalendářním týdnu byly pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě odebrány vzorky vody na povrchových vodách ke koupání na Opavsku, Bruntálsku a v okrese Karviná. Kvalita vody na všech vzorkovaných nádržích nadále vykazuje vyhovující kvalitu.

V tomto týdnu byly rovněž provedeny odběry a laboratorní analýzy vzorků vod v areálu štěrkovny Hlučín. Povinnost kontroly kvality vody má v tomto případě provozovatel – SRA Hlučín. Výsledky na obou nádržích (volné jezero, bazén B1) vykázaly vyhovující kvalitu vody.

Výsledné hodnocení kvality vody na jednotlivých nádržích je prováděno nejen na základě laboratorních analýz, ale součástí výsledného posouzení je i případné znečištění vody a vodní plochy v bezprostřední blízkosti odpady. Původcem tohoto znečištění jsou ve většině případů neukáznění návštěvníci.

povinnosti provozovatele sledovat průběžně kvalitu vody v jednotlivých bazénech a výsledky neprodleně zasílat do informační databáze MZČR, kde jsou k dispozici pracovníkům hygienické služby. Z dostupných výsledků je patrné, že dosud nebyly zjištěny nedostatky v kvalitě vody.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody (Letní koupaliště Poruba, umělá nádrž v areálu štěrkovny Hlučín – tzv. bazén B1) jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 21.6.2012