Nahrávám...

Kontrola lihovin ve společném stravování v roce 2014

Úvod / Občanům / Kontrola lihovin ve společném stravování v roce 2014

V roce 2014, tedy 2 roky po metanolové kauze, kdy se na území Moravskoslezského kraje otrávila metanolem zhruba polovina osob z celkového počtu případů otrávených v ČR, KHS MSK v rámci svých kontrolních aktivit po celý rok průběžně ověřovala kvalitu lihovin podávaných v zařízeních společného stravování jako jsou restaurace či bary. Pro taková zařízení je příznačná konzumace rozlévaných lihovin, a přestože podmínky jejich prodeje byly výrazně zpřísněny, pohnutka nízké nákupní ceny (a následného zisku) může některé podnikavce motivovat k prodeji ilegálně nabytých alkoholických nápojů svým hostům. Tím spíše, že Policie ČR během roku opakovaně upozorňovala na výskyt až tisíců lahví s vysokým obsahem metanolu mezi veřejností.

KHS MSK provedla v Moravskoslezském kraji odběr 79 vzorků různých značek lihovin, vybírány byly zejména láhve budící podezření např. opakovaného dolévání, opotřebení etikety apod. Vzorky byly poté předány laboratoři Zdravotního ústavu v Ostravě k chemické analýze, konkrétně ke zjištění množství metanolu, etanolu a také isopropylkalkoholu, jehož přítomnost by mohla být důsledkem použití technického lihu namísto kvasného, který jediný může být použit při výrobě lihovin.

Nadlimitní množství metanolu ani isopropylakoholu nebylo zjištěno v žádném ze vzorků, KHS MSK přesto uložila sankce za klamání spotřebitele, neboť v 8 vzorcích odebraných lihovin laboratorní analýza prokázala méně etanolu, než deklaroval údaj na etiketě láhve, ze které byl nápoj hostům rozléván, v 1 případě obsah etanolu překračoval hodnotu uvedenou na etiketě. Více než na záměrné ředění lihovin vodou přímo v lahvích jednotlivé případy svědčí o nevhodné manipulaci s lihovinami, například ponechání zbytků vody v odměrném válci, kterým si zaměstnanci restaurací a barů zjišťují prodej alkoholu v rámci svých směn. Nedostatky spočívající ve značení lihovin a doložení jejich původu zjištěny nebyly.

KHS MSK také řešila, ve spolupráci s Celní úřadem, několik podnětů občanů k prošetření údajného prodeje „pančovaného“ alkoholu v zařízeních společného stravování. Mezi jiným byl například šetřen případ prodeje lahví alkoholického nápoje Harakiri, vyrobeném „podomácku“ přímo v provozovně stravovacích služeb. V odebraném vzorku sice nebylo zjištěno nadlimitní množství metanolu ani ispropylalkoholu, takováto výroba lihovin však není legální. Výrobky proto byly zabaveny Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj.

Oblast kontroly lihovin patří k prioritám činnosti KHS MSK, a bude ji věnovaná náležitá pozornost i v dalších letech.

Zveřejněno: 26.3.2015