KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Podněty na odboru hygieny obecné a komunální

Úvod / Občanům / Podněty na odboru hygieny obecné a komunální

Náplní činnosti odboru hygieny obecné a komunální je především výkon státního zdravotního dozoru nad složkami životního prostředí – kvalitou pitné vody, teplé vody, vody pro koupání a hluku a dozor nad poskytováním služeb v oblasti ubytování a péče o tělo. Mimo pravidelných kontrol jsou prováděna v této oblasti šetření i na základě upozornění či podnětů občanů, která představují trvale významnou část objemu práce jednotlivých oddělení. V roce 2014 bylo na odboru hygieny obecné a komunální v Moravskoslezském kraji přijato celkem 392 podnětů, z toho 207 se týkalo hlukové problematiky. Z další oblasti stálého dozoru bylo podáno 31 podnětů na kvalitu ubytování – většinou upozornění na výskyt štěnic nebo nekvalitně poskytované služby, na kvalitu činností epidemiologicky závažných - služeb péče o tělo bylo podáno 12 podnětů, 11 podnětů bylo na kvalitu pitné vody. Třetina z těchto podnětů byla oprávněných. Zbylou část z celkového počtu tvoří podněty z široké komunální sféry, kde hygienická služba nemá přímé kompetence, avšak při zvážení možných zdravotních rizik se snaží být součinná s příslušnými úřady, institucemi a být nápomocna k dalšímu postupu s vlastníky objektů. Nejčastější jsou stále podávány podněty na výskyt plísní nebo štěnice v bytech. V posledních letech rovněž zaznamenáváme nárůst anonymních podání (v roce 2014 cca 40 anonymů) či neochotu stěžovatelů k další součinnosti, která je potřebná při šetření zejména podání na zvýšený hluk.

Z 207 podnětů na hluk se ve 174 případech jednalo o podněty oprávněné. Posouzením struktury hlukových podnětů byla nejčastější podání na hluk z hudebních produkcí (71), v nižším počtu byla podání na stacionární zdroje – ventilátory, čerpadla, trafostanice, apod. (53) a na hluk z dopravy (36), který dnes hygienici považují za největší problém, jehož řešení vyžaduje dlouhodobá opatření. Ne všechny podněty je však hygiena kompetentní řešit, zejména v případech, že se jedná o tzv.sousedský hluk (štěkot psů, hlučnost mezi byty, hlasové projevy na veřejných prostranstvích, ..), tyto případy je nejlépe řešit dohodou mezi zúčastněnými nebo jako přestupek proti občanskému soužití – občansko právní spor. Těchto případů bylo celkem 47.

Zveřejněno: 23.4.2015