KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 26. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 26. týden

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pokračovali v tomto týdnu v pravidelných kontrolách kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání, vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Odběry vzorků byly provedeny na nádržích v okrese Frýdek - Místek a na Novojičínsku. Kvalita vody na vzorkovaných nádržích má i nadále vyhovující kvalitu s výjimkou nádrže Brušperk na Frýdeckomístecku. Laboratorní analýzy vzorků vody odebraných z této nádrže dne 25.6.2012 prokázaly zvýšený výskyt indikátorů fekálního znečištění. Na základě výsledků těchto rozborů byl neprodleně proveden kontrolní odběr k ověření, zda se jedná o krátkodobé znečištění, či nikoliv. Výsledky tohoto rozboru budou k dispozici v pátek 29.6.2012. Z důvodu předběžné opatrnosti nedoporučujeme koupání v této nádrži do doby potvrzení či vyvrácení nevyhovujícího mikrobiologického nálezu.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody (Letní koupaliště Poruba, umělá nádrž v areálu štěrkovny Hlučín – tzv. bazén B1) jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 28.6.2012