Nahrávám...

Výsledky kontroly značení alergenů v zařízeních společného stravování

Úvod / Občanům / Výsledky kontroly značení alergenů v zařízeních společného stravování

Provozovatelé restaurací, kantýn, bufetů, stánku s občerstvením apod. mají už více než dva měsíce povinnost informovat své zákazníky o tom, jaké látky způsobující alergii nebo nesnášenlivost mohou být v nabízených pokrmech přítomné. Seznam těchto povinně uváděných látek obsahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) během ledna a února tohoto roku ověřovala plnění výše uvedených požadavků při každé kontrole stravovacího zařízení. Z výsledků kontrol vyplynulo, že provozovatelé nejčastěji poskytovali povinné informace přímo v nabídce pokrmů v jídelním lístku nebo centrálně na viditelném místě provozovny formou vyvěšeného přehledu alergenů obsažených v pokrmech. Méně častý byl písemný odkaz na informace podávané obsluhou. V těchto provozovnách byl personál proškolen v oblasti poskytování informací o alergenech.

Z téměř 300 prověřených zařízení byla povinnost splněna v cca 90 % provozoven, u zbývajících 10 % buď informace chyběla zcela nebo nepokrývala celý sortiment, nebyla např. uvedena u nápojů nebo u ochucovadel umístěných na stole. Za zjištěné nedostatky uložila KHS MSK pokuty v celkové výši 206 000 Kč, nutno však dodat, že tato částka, kromě závad ve značení látek způsobujících alergii nebo nesnášenlivost, zahrnuje také pokuty za další, v provozovně současně zjištěná pochybení.

Zveřejněno: 30.4.2015