KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 27. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 27. týden

Ve 27. kalendářním týdnu byly pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě odebrány vzorky vody na povrchových vodách ke koupání na Opavsku, Bruntálsku a v okrese Karviná. V okrese Bruntál nebyl vzorkován rybník Tvrdkov, neboť je v současné době vypuštěn.

Kvalita vody ve všech sledovaných nádržích vykazuje vyhovující kvalitu.

V tomto týdnu byl proveden opakovaný odběr vzorku k ověření mikrobiologického znečištění ve vodní nádrži Brušperk. Laboratorní analýzy prokázaly, že kvalita vody je již vyhovující, a proto byl vydaný zákaz koupání v této nádrži k dnešnímu dni odvolán.

Odběry a laboratorní analýzy vzorků vod byly rovněž provedeny z přírodního jezera a umělé nádrže (tzv. bazén B1) v areálu štěrkovny Hlučín. Kontrolu kvality vody má zde povinnost zajistit provozovatel – SRA Hlučín. V obou nádržích je kvalita vody vyhovující.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody (Letní koupaliště Poruba, umělá nádrž v areálu štěrkovny Hlučín – tzv. bazén B1) jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 4.7.2012