Nahrávám...

Pokračování kontrol stravování v průběhu Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 v Ostravě

Úvod / Občanům / Pokračování kontrol stravování v průběhu Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 v Ostravě

p>V průběhu minulého týdne pokračovala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) v kontrolách stravování poskytovaného v souvislosti s průběhem Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.

Kontroly proběhly v ČEZ ARÉNĚ a ve fanzónách umístěných před ČEZ ARÉNOU, ale také v dalších fanzónách v oblasti Nové Karoliny a v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Kontroly byly rozšířeny rovněž na provozy, kde probíhá ubytování a stravování účastníků mistrovství, a to jak v Ostravě, tak i v přilehlých městech kraje.

Celkem se uskutečnilo 58 kontrolních šetření v restauracích, stáncích a bufetech, přičemž nedostatky menšího rozsahu byly konstatovány pouze ve třech případech, v provozovnách mimo ČEZ Arénu.

Předmětem kontrol byly kromě osobní a provozní hygieny i ukazatele důležité pro bezpečnost potravin a pokrmů, tedy zejména data spotřeby, způsob a teplota skladování potravin. Právě v nejvíce frekventovaných zónách přímo v ČEZ aréně a jejím okolí byly kontroly prováděny opakovaně. Nebyly shledány nedostatky ve vybavení provozoven ani při přípravě a výdeji občerstvení. Provozovatelé dodržují hygienické požadavky a zajišťují správné podmínky pro manipulaci s potravinami. K prodávaným potravinám a surovinám byly doloženy doklady o původu, obsluhující personál předložil platné zdravotní průkazy. V rámci celé akce je zajištěná dostatečná kapacita hygienických zařízení pro návštěvníky i potravináře a pravidelně funguje odvoz odpadů.

V posledním týdnu Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 budou kontroly pokračovat.

Zveřejněno

Zveřejněno: 11.5.2015