KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájili pravidelné kontroly kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu provozovatel a dalších povrchových vodách ke koupání pro rok 2015, vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR. V rámci Moravskoslezského kraje se v koupací sezóně 2015 jedná o 23 míst, na kterých bude kvalita vody pravidelně sledována krajskou hygienickou stanicí. Kontrolní odběry budou prováděny v letošním roce od poloviny května do konce srpna v termínech dle aktuálního monitorovacího kalendáře.

V tomto kalendářním týdnu byly odebrány vzorky vody na dvanácti místech. Jednalo se o vodní plochy Slezská Harta, rybníky Tvrdkov a Bohušov, vodní nádrž Edrovice a lom ve Svobodných Heřmanicích na Bruntálsku, Stříbrné jezero a nádrž v Budišově nad Budišovkou na Opavsku a tři koupací místa na Těrlické přehradě v okrese Karviná. Byly to první odběry, provedené ještě před zahájením koupací sezóny.

První laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody na všech sledovaných nádržích.

V souladu s monitorovacím kalendářem zajistil v tomto týdnu kontrolu kvality vody i provozovatel přírodního koupaliště v Hlučíně. Na základě provedených rozborů voda v jezeře vyhovuje legislativním požadavkům.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Zveřejněno: 21.5.2015