KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 28. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 28. týden

Ve 28. kalendářním týdnu byly pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě odebrány vzorky vody na povrchových vodách ke koupání na Novojičínsku a v okrese Frýdek Místek. Laboratorní analýzy prokázaly ve všech odebraných nádržích vyhovující kvalitu. Na dvou nádržích v okrese Nový Jičín – VN Odry -Vítovka a VN Čerťák došlo k pomnožení zelných řas v důsledku čehož došlo ke zhoršení senzorických vlastností vody. Voda je zde hodnocena zeleným sluníčkem, což znamená, že nepředstavuje zdravotní riziko pro koupající se osoby.

I v tomto týdnu byl proveden opakovaný odběr vzorků k ověření vývoje mikrobiologického znečištění ve vodní nádrži Brušperk. Rozbory potvrdily přetrvávající vyhovující mikrobiologickou kvalitu vody ke koupání. Odběry a laboratorní analýzy vzorků vod byly rovněž provedeny z umělé nádrže na letním koupališti v Ostravě Porubě – vsi. Kontrolu kvality vody zajistit provozovatel koupaliště – Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Kvalita vody pro koupání je zde vyhovující.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody (Letní koupaliště Poruba, umělá nádrž v areálu štěrkovny Hlučín – tzv. bazén B1) jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 12.7.2012