KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Táborová sezóna 2015 - rady pro rodiče

Úvod / Občanům / Táborová sezóna 2015 - rady pro rodiče

Blíží se prázdniny a s nimi i zahájení letní táborové sezóny pro děti. Moravskoslezský kraj tradičně především v oblastech Jeseníků a Beskyd každoročně hostí bezpočet dětských letních táborů. Pobyt na táboře přinese dětem nejen spoustu nových zážitků, ale získají také nové dovednosti, znalosti a zlepší svou fyzickou kondici.

Provozovatelé letní dětské rekreace mají zákonem o ochraně veřejného zdraví stanovenou řadu povinností. Mezi nejdůležitější patří zajistit vyhovující umístění zotavovací akce, zásobování vodou, odstraňování odpadů a splaškových vod, dodržet požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování, odpovídající zdravotnickou péči a režim dne tak, aby „tábor“ nebyl pouhým prázdninovým pohlídáním. Dle údajů z informačního systému a dle kontrol, které provedli pracovníci hygienické služby Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v posledních letech, byl zaznamenáván minimální počet hygienických nedostatků, epidemiologická situace byla klidná. Spolupráce mezi hygienickou službou a stálými provozovateli letní dětské rekreace většinou zajišťuje bezproblémový průběh táborové sezóny. Každá oznámená zotavovací akce je pracovníky hygienické stanice zaznamenávána do informačního systému hygienické služby, který komunikuje se systémem hasičského záchranného sboru. Cílem spolupráce je zajištění včasné pomoci a dle potřeby i evakuace při přírodních nepříznivých situacích, vyskytujících se v posledních letech stále častěji. Data, která jsou zadávána do informačního systému dle doručených oznámení, jsou zpracovávána a uveřejněna na webových stránkách www.taboryinfo.cz.

Důležitou radou pro rodiče tedy je: Při výběru zotavovací akce či jiné podobné akce pro své dítě, kterou nabízí internetový vyhledavač, si ověřte informace, komu své dítě svěříte. Neoznámené tábory jsou předmětem častých stížností a není dosažen hlavní cíl zotavovacích akcí tedy posílení zdraví vašich dětí, zvýšení jejich tělesné zdatnosti, popřípadě i získání specifických znalostí a dovedností.

Případné Vaše dotazy zasílejte na e-mailovou adresu michaela.pavelkova@khsova.cz, popřípadě Vám je rádi zodpovíme na telefonním čísle 554 774 121.

Všem dětem přejeme pěknou táborovou sezónu 2015 plnou zážitků a nových kamarádů a rodičům návrat spokojeného dítěte z letního tábora.

Zveřejněno: 3.6.2015