KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

I v tomto kalendářním týdnu pokračovali pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v pravidelných kontrolách kvality povrchových vod ke koupání. Byly vzorkovány nádrže v okresech Opava, Bruntál a Karviná. Rybník Tvrdkov na Bruntálsku je stále vypuštěn.

K zásadnímu zhoršení kvality vody došlo na nádrži v Budišově nad Budišovkou, kde laboratorní analýzy prokázaly přítomnost toxických sinic ve vysokých počtech. V důsledku této skutečnosti představuje koupání se v této nádrží zdravotní riziko. Sinice mohou být příčinou řady zdravotních problémů u koupajících se osob. Vedle alergických reakcí (vyrážky, zarudlé oči, rýma) může dojít vlivem produkovaných toxinů ke střevním a žaludečním potížím, bolestem hlavy i jaterním problémům. Míra zdravotních komplikací je závislá na citlivosti člověka, množství vody, které spolkl při koupání, době, kterou ve vodě strávil a samozřejmě na míře znečištění vody sinicemi. Zvlášť nebezpečné jsou sinice pro malé děti, neboť váží méně než dospělí, a proto stejná dávka sinic u nich vyvolá větší potíže.

Rozvoj toxických sinic byl zaznamenán na koupacím místě Slezská Harta – Nová Pláň. Počty toxických sinic se zde pohybují na úrovni, kdy již nelze vyloučit vznik zdravotních problémů u některých vnímavých jedinců (děti, alergici, těhotné ženy). Z tohoto důvodu doporučujeme těmto skupinám osob zkrácení doby pobytu ve vodě a po koupání se osprchovat pitnou vodou. Pro běžnou populaci zde koupání dosud není rizikové.

Kvalita vody na ostatních sledovaných nádržích je v současnosti vyhovující.

Provozovatel areálu na Štěrkovně Hlučín rovněž zajistil kontrolu kvality vody jak ve volném jezeře, tak i umělé nádrže (tzv. bazén B1), která je napouštěna vodou z jezera. V obou nádržích je kvalita vody vyhovující.

V okrese Frýdek Místek byl zahájen provoz dvou umělých nádrží bez úpravy vody, s řízeným přítokem a odtokem pitné vody v rekreačním areálu „Krkoška“ v Kunčicích pod Ondřejníkem. Provozovatelem provedenou kontrolou kvality vody byla prokázána její vyhovující kvalita.

Zveřejněno: 19.7.2012