KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 27. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 27. týden

Ve 27. kalendářním týdnu pokračovali pracovníci KHS MSK ve vzorkování sledovaných přírodních nádrží na území okresů Opava, Bruntál a Karviná.

Laboratorní analýzy odebraných vzorků vod i nadále potvrzují vyhovující kvalitu vody ke koupání. Na 9 koupacích místech (tři koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta, rybník Tvrdkov, nádrž v Budišově nad Budišovkou, Stříbrné jezero a tři koupací místa Těrlické přehrady) je kvalita vody hodnocena jako vhodná ke koupání bez možných zdravotních rizik (modré sluníčko). V rybnících Bohušov a Edrovice je voda rovněž vhodná ke koupání, avšak vykazuje zhoršené senzorické vlastnosti (snížená průhlednost v důsledku přítomnosti zelených řas).

V tomto týdnu zajistil kontrolu kvality vody v jezeře i provozovatel sportovně rekreačního areálu v Hlučíně. I v této nádrži voda vykazuje i nadále vyhovující kvalitu.

Koncem minulého týdne byla provedena první kontrola kvality vody prostřednictvím provozovatele nádrže v areálu Heipark v Tošovicích na Novojičínsku. Laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody, avšak se zhoršenými senzorickými vlastnostmi (snížená průhlednost).

Kontrola kvality vody ze strany provozovatele byla provedena i v nádrži bez úpravy vody „bazén plavci“ v areálu letního koupaliště v Ostravě – Porubě. I zde voda vykazuje vyhovující kvalitu.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Zlepšující se počasí spolu se začátkem letních prázdnin se odráží i ve zvýšeném zájmu veřejnosti o využívání umělých letních koupališť. Vedle pravidelných kontrol kvality vody, která zajišťují jednotliví provozovatelé, provádějí i pracovníci hygienické služby své vlastní kontroly včetně odběrů vzorků vody. K dnešnímu dni provedli pracovníci KHS MSK státní zdravotní dozor v 9 areálech letních umělých koupališť. Závady zásadního charakteru zjištěny nebyly, odstranění drobných nedostatků bylo řešeno s provozovateli na místě. Sankce dosud nebyly uloženy.

Zveřejněno: 2.7.2015