Nahrávám...

Kontrola kosmetických přípravků v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kontrola kosmetických přípravků v Moravskoslezském kraji

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provádí pravidelně kontroly bezpečnosti kosmetických přípravků v tržní síti. Ve 2.čtvrtletí letošního roku byly kosmetické přípravky prověřeny v prodejnách drogerie, parfumerie a také v kosmetických salónech, ve kterých je nabízen i sortiment zboží pro profesionální použití. Sledováno bylo, zda je na výrobku uvedena osoba odpovědná za výrobek, šarže, seznam přísad a zda jsou funkce výrobku a zvláštní upozornění týkající se použití výrobku uvedeny v českém jazyce.

Označení kosmetických přípravků bylo zkontrolováno ve 24 provozovnách, kde bylo prověřeno 72 výrobků. Všechny kontrolované výrobky vyhověly z hlediska požadavků na označení kosmetických přípravků stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kosmetických přípravcích. Informace důležité pro spotřebitele, jako jsou varování a zvláštní upozornění týkající se použití výrobků, byly na výrobcích uvedeny v českém jazyce.

Kosmetické přípravky byly podrobeny laboratornímu vyšetření se zaměřením na množství použitých konzervačních přísad a mikrobiologickou čistotu. Vybrány byly zejména výrobky pleťové kosmetiky, denní i noční krémy, pleťová mléka, kolagenové masky, samoopalovací přípravky, čistící masky, oční krémy, pleťová tonika, vyhlazující séra, make up a dekorativní kosmetika. Z celkového počtu 11 vzorků, odebraných v 9 provozovnách, nevyhověl 1 vzorek z důvodu mikrobiálního znečištění. Jednalo se o Konopný sprchový gel, ve kterém bylo zjištěno překročení počtu aerobních mezofilních mikroorganismů. Prodejce ihned stáhl nevyhovující výrobky z prodeje a vrátil je dodavateli. Na webové stránky umístil informaci o stažení výrobku z prodeje a o možnosti jeho vrácení na náklady prodejce. Vzhledem k sídlu společnosti, která vyrábí předmětný kosmetický přípravek, byla věc postoupena k došetření místně příslušné hygienické stanici a informace o nevyhovujícím výrobku byly nahlášeny na Ministerstvo zdravotnictví. Vyšší počet aerobních mezofilních mikroorganismů může být jedním z ukazatelů kažení výrobku v důsledku nevhodného skladování nebo technologie výroby. U osob s oslabenou imunitou, malých dětí nebo osob s poškozenou kůží může zvýšené množství těchto mikroorganismů vyvolat infekci. S osobou odpovědnou za uvedení nevyhovujícího výrobku na trh bude zahájeno správní řízení. Překročení počtu aerobních mezofilních mikroorganismů bylo zjištěno pouze u výrobku Konopný sprchový gel, ostatní kosmetické přípravky vyhověly hygienickým požadavkům ve všech sledovaných ukazatelích.

Zveřejněno: 14.7.2015