KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

Ve 29. kalendářním týdnu pokračovali pracovníci KHS MSK ve vzorkování sledovaných přírodních nádrží na území okresů Opava, Bruntál a Karviná.

Laboratorní analýzy odebraných vzorků vod i nadále potvrzují vyhovující kvalitu vody ke koupání. Na deseti koupacích místech (tři koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta, rybník Tvrdkov, lom Svobodné Heřmanice, nádrž v Budišově nad Budišovkou, Stříbrné jezero a tři koupací místa Těrlické přehrady) je kvalita vody hodnocena jako vhodná ke koupání bez možných zdravotních rizik. V rybnících Bohušov a Edrovice voda i nadále vykazuje zhoršené senzorické vlastnosti v důsledku přítomnosti zelených řas.

V tomto týdnu zajistil rovněž kontrolu kvality vody v jezeře provozovatel sportovně rekreačního areálu v Hlučíně. I v této nádrži přetrvává vyhovující kvalita vody.

Pracovníci KHS MSK provádí průběžně vlastní kontroly i v areálech letních umělých koupališť. V rámci tohoto státního zdravotního dozoru nebyly dosud zjištěny závady zásadního charakteru (kontrola provozních povinností, vedení provozních deníků, kontrola hygienického zabezpečení vody atd). I výsledky laboratorních analýz vzorků vody zajištěných jednotlivými provozovateli potvrzují vyhovující kvalitu vody v bazénech jednotlivých letních umělých koupalištích.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Zveřejněno: 16.7.2015