KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 30. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 30. týden

V rámci pravidelného vzorkování provedli v tomto týdnu pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě kontrolu kvality vody na povrchových vodách ke koupání v okresech Frýdek Místek a Nový Jičín. Za účelem ověření vývoje kvality vody byly provedeny kontrolní odběry i na nádržích v Budišově nad Budišovkou na Opavsku a na Bruntálsku v nádrží Slezská Harta – Nová Pláň. V pondělí 23.7.2012 byl na základě výsledků rozborů vody z 19.7.2012 vydán zákaz koupání na nádrži Slezská Harta – Nová Pláň z důvodu nevyhovující mikrobiologické kvality vody. Dne 24.7.2012 bylo provedeno opětovné ověření kvality vody v této nádrži. Na základě vyhovujících výsledků laboratorních analýz byl dnešního dne zákaz odvolán.

Na nádrži v Budišově nad Budišovkou nedošlo v kvalitě vody k zásadním změnám. Ve vodě byla opětovně prokázána přítomnost toxických druhů sinic. Koupání na této nádrži se nadále nedoporučuje.

Kvalita vody na ostatních sledovaných nádržích je v současnosti vyhovující.

V rámci kontrolní činnosti byl zahájen státní zdravotní dozor v areálu SRA Hlučín, v rámci kterého byly odebrány vzorky vody z volného jezera i z tzv. bazénu B1. Laboratorní analýzy neprokázaly v kvalitě vody nedostatky.

V letošní letní koupací sezóně je na území Moravskoslezského kraje v provozu 43 areálů venkovních umělých koupališť včetně bazénů u rekreačních středisek. K dnešnímu dni byla pracovníky KHSMSK zkontrolována víc než polovina z těchto zařízení (25 areálů). Za zjištěné nedostatky byly uloženy 3 pokuty v blokovém řízení v celkové hodnotě 1800 Kč a byly vydány dva příkazy na místě v hodnotě 5000 Kč. Jednalo se převážně o nedostatky v provozní hygieně, nedostatečné zdravotní zabezpečení vody, nedostatky ve vedení provozních záznamů apod.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 26.7.2012