KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace k zotavovacím akcím (letní dětské tábory)

Úvod / Občanům / Informace k zotavovacím akcím (letní dětské tábory)

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provádí na zotavovacích akcích (táborech) státní zdravotní dozor v rozsahu ustanovení § 8 až 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Žádný z výše uvedených předpisů neřeší, v případě zjištění hygienických závad při kontrolách, komunikaci pořádající osoby se zákonnými zástupci, proto toto není předmětem kontrol. Jedinou výjimkou je povinnost pořádající osoby informovat osobu, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.

Zveřejněno: 31.7.2015