KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 32. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 32. týden

V souladu s monitorovacím kalendářem provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v tomto týdnu kontrolu kvality vody na přírodních vodních plochách ke koupání v okresech Frýdek – Místek (nádrže Brušperk, Baška, Olešná a Žermanická přehrada) a Nový Jičín (Kacabaja, Větřkovice, Čerťák a Údolí mladých).

Mimořádně byly provedeny kontrolní odběry vody v Bohušovském rybníku na Bruntálsku za účelem ověření vývoje situace v nádrži z pohledu výskytu sinic. Oproti výsledkům z minulého týdne došlo ke snížení množství sinic ve vodě na hodnoty, které již nevyžadují omezení koupání v nádrži. Vlivem přítomnosti zelených řas vykazuje voda v nádrži Bohušov zhoršené senzorické vlastnosti (snížená průhlednost v důsledku přítomnosti zelených řas). Voda v ostatních nádržích má vyhovující kvalitu ke koupání.

V rámci dozorové činnosti byly pracovníky KHS MSK odebrány vzorky vody i v areálu štěrkovny v Hlučíně. Laboratorní analýzy potvrdily skutečnost, že v průběhu jednoho týdne došlo k nárůstu množství toxických sinic v jezeře na hodnoty, které již mohou být příčinou vniku zdravotních problémů u vnímavých jedinců (malé děti, těhotné ženy, alergici, osoby s oslabeným imunitním systémem). Z uvedeného důvodu se koupajícím doporučuje osprchovat se po koupání v jezeře nejlépe v pitné vodě. Kvalita vody v nádrži B1, nacházející se v areálu štěrkovny Hlučín, je vyhovující.

V závěru minulého týdne zajistil kontrolu kvality vody v nádrži ke koupání i provozovatel areálu Heipark v Tošovicích na Novojičínsku. I zde voda vyhovuje požadavkům na koupání.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

V rámci průběžných kontrol areálů letních umělých koupališť nebyly v průběhu tohoto týdne zjištěny zásadní nedostatky. I přes vysokou návštěvnost je kvalita vody na všech provozovaných letních umělých koupalištích vyhovující.

KHS MSK upozorňuje na nevhodnost koupání v řece Ostravici na území města Ostravy, v úseku mezi Slezsko-ostravským hradem a sídlištěm Kamenec. Voda v řece není vhodná ke koupání zejména z důvodu nevyhovující mikrobiologické kvality. Hygienická služba v této souvislosti zdůrazňuje významná zdravotní rizika spojená s koupáním ve vodě, která může být zdrojem řady závažných onemocnění.

Zveřejněno: 6.8.2015