Nahrávám...

Kontrola výroby a prodeje zmrzliny v Moravskoslezském kraji 2015

Úvod / Občanům / Kontrola výroby a prodeje zmrzliny v Moravskoslezském kraji 2015

Jednou z priorit Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) v letních měsících je kontrola hygienické úrovně provozoven s výrobou a prodejem zmrzliny. Prozatím proběhlo 23 šetření zaměřených na čistotu prostředí i personálu, značení a data použitelnosti surovin, ale rovněž na způsob prodeje zmrzliny a používání vhodného náčiní. Nedostatky byly zjištěny v jedné třetině kontrolovaných provozoven.

Ve dvou případech byly hygienické nedostatky natolik závažné, že na místě bylo nařízeno pozastavení činnosti. V jedné z provozoven, původně schválené pouze pro prodej pečiva, si provozovatel zřídil výrobu pizzy a zavedl rovněž výrobu zmrzliny. Pro tyto potravinářské činnosti neměl vytvořeny dostatečně vybavené prostory, a proto docházelo k jejich nevhodnému křížení. Navíc byl celý vnitřní prostor neudržovaný a zaprášený.

Ve druhé provozovně, mobilním stánku, nebyla zajištěna teplá tekoucí voda a u individuálního zdroje pitné vody nebyl před zahájením sezóny předložen letošní rozbor. Úroveň čistoty byla zcela nedostatečná. Vybavení stánku bylo opotřebované, povrchy vydrolené, v poškozené podlaze se hromadily nečistoty a prach.

Provozovatelé obou zařízení mohou obnovit výrobu a prodej zmrzliny až po odstranění veškerých zjištěných závad.

Součástí kontrol byl rovněž odběr 37 vzorků k laboratornímu vyšetření. Pravidelně je ve zmrzlinách sledována přítomnost choroboplodných mikroorganismů, ale taky zárodků z čeledi Enterobacteriaceae. Jedná se o tzv. indikátory, které se objevují ve znečištěném a neudržovaném prostředí a zároveň mohou být ukazatelem přítomnosti patogenních kmenů (Salmonella, Shigella). V tomto roce choroboplodné mikroorganismy zachyceny nebyly, ale ve 3 zmrzlinách byl zjištěn nadlimitní počet Enterobacteriaceae. Provozovatelům byl vydán příkaz k sanitaci a zároveň k předložení vyhovujících výsledků vyšetření kontrolních vzorků.

V odebraných vzorcích zmrzlin byla zkoumána rovněž přítomnost syntetických barviv a jejich množství. Vzhledem k tomu, že některá barviva mohou ovlivňovat pozornost dětí, dochází k průběžnému přehodnocování nejvyšších přípustných limitů a skupin potravin, do kterých smí být použita. KHS MSK tento ukazatel sleduje již několik let. Na základě výsledků z letošního roku bylo ve vzorku pomerančové zmrzliny zjištěno barvivo Žluť SY (E 110), kterého použití není ve zmrzlinách povoleno. Provozovatel okamžitě surovinu s obsahem tohoto barviva vyřadil a zlikvidoval. Z dalších závad byly nalezeny suroviny s prošlým datem použitelnosti a nedostatečně vedená evidence výroby zmrzliny.

Kontroly provozoven s výrobou zmrzliny budou pokračovat i ve druhé polovině léta. Informace o provozovnách, kde bylo ze strany KHS MSK nařízeno opatření, jsou průběžně zveřejňovány na stránkách www.khsova.cz v sekci „Víš kde jíš“.

Zveřejněno: 11.8.2015