KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zhodnocení táborové sezóny 2015

Úvod / Občanům / Zhodnocení táborové sezóny 2015

V letošním roce proběhlo na území Moravskoslezského kraje 140 zotavovacích akcí (238 běhů), na kterých se zrekreovalo 14 330 dětí, a dále 29 jiných podobných akcí (43 běhů), kterých se účastnilo 900 dětí.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedli celkem 62 kontrol. V 15 případech byly shledány hygienické nedostatky, za které byla uložena sankce v celkové výši 28 900 Kč, v jednom případě došlo k uzavření tábora na 2 provozní dny. Mezi nejčastějšími nedostatky, které se v letošním roce objevovaly, byly závady ve stravování, nejčastěji ve špatném skladování potravin, zamrazování, v čistotě stravovacího provozu, dále nebyly zajištěny podmínky pro osobní hygienu spočívající v dostatečném počtu WC, v dostatečném počtu výtoků tekoucí vody a sprch v umývárnách. Zjistili jsme také nesplnění ohlašovací povinnosti, nedostatky ve zdravotnické dokumentaci dětí a fyzických osob. Na táborech bylo odebráno celkem 7 vzorků pitné vody. Požadavkům na kvalitu pitné vody vyhověly pouze 2 vzorky.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zasahovala u 3 epidemických výskytů infekčního onemocnění, řešila výskyt svrabu, podezření na bacilární úplavici a ve 2 případech onemocnění způsobené campylobacterem.

Na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě byly zaslány 4 podněty občanů, nejčastěji na hygienicky závadný stav. 2 podněty byly oprávněné.

Na území Moravskoslezského kraje nemusel být žádný tábor evakuován z důvodu povodní, naopak letošní sezóna byla ovlivněna extrémními teplotami a suchem. I proto byla aktivita klíšťat nízká.

V porovnání s předešlými sezónami však došlo k mírnému zhoršení úrovně zotavovacích akcí, a to nejen v zajištění hygienických požadavků, ale také v programu dětí. Děti často bezprizorně bloumaly a posedávaly, byly bez jakéhokoliv zájmu. Zhoršila se úroveň jídelníčků ve smyslu nevyváženého zastoupení všech živin – opakovaně zařazována sladká jídla i několikrát za den, cukrovinky, široká škála uzenin a pokrmů s nimi.

Důležitou radou pro rodiče tedy zůstává: Při výběru zotavovací akce či jiné podobné akce pro své dítě si ověřte informace, komu a za jakých podmínek své dítě svěříte, protože hlavním cílem zotavovacích akcí je posílení zdraví vašich dětí, zvýšení jejich tělesné zdatnosti, popřípadě i získání specifických znalostí a dovedností.

Zveřejněno: 16.9.2015