KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 31. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 31. týden

Ve 31. kalendářním týdnu pokračovali pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v pravidelném vzorkování na nádržích ke koupání na povrchových vodách v okresech Bruntál, Opava a Karviná.

Rybník Tvrdkov na Bruntálsku je stále vypuštěn a dle informace zástupce obecního úřadu nebude provoz nádrže do konce letošní koupací sezóny obnoven.

Kvalita vody na všech v tomto týdnu kontrolovaných nádržích je v současné době vyhovující s výjimkou nádrže v Budišově nad Budišovkou. Kvalita vody v této nádrži je i nadále z důvodu přítomnosti toxických druhů sinic pro koupání nevhodná.

V rámci pravidelných kontrol kvality vody prováděných provozovatelem bylo laboratorními rozbory prokázáno mikrobiální znečištění vody v „bazénu B1“ v areálu SRA Hlučín. Z tohoto důvodu koupání v této nádrži není doporučováno. Kvalita vody ve volném jezeře je i nadále vyhovující.

Pracovníci Krajské hygienické stanice MSK provedli v tomto týdnu v rámci kontrolní činnosti odběry vzorků vody v jednotlivých bazénech areálu Letního koupaliště v Ostravě – Porubě. Laboratorní analýzy neprokázaly v kvalitě vody nedostatky.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 2.8.2012