Nahrávám...

Kontrola zdravotní nezávadnosti palačinek se zmrzlinou, ovocem a šlehačkou a zdobených koblih v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kontrola zdravotní nezávadnosti palačinek se zmrzlinou, ovocem a šlehačkou a zdobených koblih v Moravskoslezském kraji

S ohledem na oblíbenost palačinek s různými náplněmi a zdobených koblih mezi spotřebiteli byla na území Moravskoslezského kraje ve dne 15.8.2005 -15.9.2005 provedena cílená kontrola těchto komodit v zařízeních společného stravování. Kontrolní akce byla zaměřena na dodržování technologie přípravy, na skladování surovin , na dodržování teplot a lhůt pro podávání občerstvení, osobní i provozní hygienu a na stavebně technické požadavky.

Celkem bylo provedeno šetření ve 14 zařízeních společného stravování zejména otevřeného typu – restaurace, cukrárny, bufety ,zároveň s kontrolou na místě samém byl proveden i odběr 18 vzorků k laboratornímu vyšetření, které všechny vyhověly mikrobiologickým požadavkům na tento typ pokrmů.

Při kontrole provozoven byla v jednom případě závada v provozní hygieně ( nedostatečný úklid provozovny) v jednom případě byly používány suroviny s prošlou dobou spotřeby, jedna provozovny neodpovídala po stavebně technické stránce a v jednom případě byla zjištěna závada ve zchlazování polotovarů.

Za nedodržení požadavků zákona a vyhlášky byly na místě uloženy 2 blokové pokuty v celkové výši 1 500 Kč.

Z výsledků kontroly lze konstatovat, že přípravě tohoto druhu občerstvení je ze strany provozovatelů věnována patřičná pozornost.

Zveřejněno: 23.9.2005