Nahrávám...

Kontrola hraček v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kontrola hraček v Moravskoslezském kraji

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pravidelně kontroluje prodej hraček v tržní síti. V letošním roce byly za prodej nebezpečných hraček uloženy prodejcům sankce v celkové výši 105 000 Kč. V průběhu kontrol byla provedena nápravná opatření a nebezpečné hračky byly neprodleně staženy z prodeje v celkovém počtu 408 kusů. Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo tyto hračky jako nebezpečné. Podrobné informace k nebezpečným výrobkům jsou veřejnosti k dispozici na úřední desce a webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR mzcr.cz v rychlých odkazech na nebezpečné výrobky. V rámci státního zdravotního dozoru byla kontrolována bezpečnost hraček z hlediska rizikových chemických látek obsažených v jejich materiálu. Odběry vzorků proběhly u dovozců hraček ze zemí mimo Evropské unie, zejména z Číny a v prodejnách s levnějším sortimentem zboží. Kontrolovány byly rizikové typy hraček, které nevyhověly již při předchozích kontrolách, hračky notifikované v systému rychlého varování RAPEX a hračky podobného vzhledu jako nebezpečné hračky, které již byly vyhlášeny Ministerstvem zdravotnictví. Celkem bylo odebráno 22 vzorků, 20 vzorků vyhovělo ve sledovaných parametrech, 2 vzorky nevyhověly, což činí 9% z celkového počtu odebraných vzorků. Laboratorním vyšetřením byl v nevyhovujících vzorcích prokázán nadlimitní obsah di(2-ethylhexyl)ftalátu, jednalo se o hračku poník YUMMY TOYS a panenku Lovely girl YUMMY TOYS. Riziko obsahu di(2-ethylhexyl)ftalátu v hračce spočívá v tom, že působí negativně na reprodukční orgány a při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a mohou být dítětem společně se slinami konzumovány. U dovozce hraček byl došetřen výskyt 2 nevyhovujících hraček, které byly zjištěny v prodeji v Karlovarském a Středočeském kraji, jednalo se o karnevalový make up s klaunským nosem, Makeup CLOWN NO.6488 a karnevalový make up s čarodějnickým nosem, Makeup WITCH, NO.6488. V materiálu hraček ve tvaru nosu, vyrobených z měkčeného plastu, byl zjištěn nadlimitní obsah esterů kyseliny ftalové.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě kontroluje společně s Celním úřadem také hračky, které ještě nebyly propuštěny do volného oběhu. Z pozastavených zásilek jsou hračky odebírány k laboratornímu vyšetření. Vzorky jsou neprodleně předány k provedení laboratorních analýz a podle výsledku vyšetření lze hračky buď uvolnit do oběhu, nebo pokud nevyhoví, proběhne jejich likvidace. V letošním roce byly cíleně kontrolovány plastové panenky a zvířátka z měkčeného plastu, zda neobsahují rizikové estery kyseliny ftalové. Při společných kontrolách s Celním úřadem bylo odebráno 16 vzorků měkčených plastových hraček, které vyhověly z hlediska obsahu esterů kyseliny ftalové platné legislativě a mohly být dále uvolněny k prodeji.

Zveřejněno: 11.12.2015