Nahrávám...

Kontrola alkoholických nápojů ve společném stravování v roce 2015

Úvod / Občanům / Kontrola alkoholických nápojů ve společném stravování v roce 2015

Přestože od metanolové kauzy uběhly již 3 roky, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) při své kontrolní činnosti stále ověřuje kvalitu alkoholických nápojů nabízených v restauracích a podobných zařízeních. Součástí kontrol byl odběr vzorků, kterých bylo na území Moravskoslezského kraje v roce 2015 odebráno přes 60. Nadlimitní množství metanolu ani isopropylakoholu nebylo sice zjištěno v žádném z nich, přesto 5 vzorků nevyhovělo, a to z důvodu nižšího obsahu ethanolu oproti údaji na etiketě láhve, ze které byl nápoj hostům rozléván. Ředění alkoholických nápojů je považováno za klamání spotřebitele a KHS MSK za takovou praktiku uložila sankci.

V rámci celostátní akce ALKOHOL vyhlášené Policií ČR zjišťovala KHS MSK, zda provozovatelé barů, pivnic, diskoték, heren apod. v Moravskoslezském kraji v souladu s požadavky zákona informují zákazníky o tom, zda je jejich provozovna kuřácká, nekuřácká či má stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky, zda je zákaz kouření dodržován. Dále byly kontrolovány požadavky vyplývající ze zákona, pokud jde o prodej tabákových výrobků a alkoholu mladistvým. Jednalo se zejména o viditelné umístění informace o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Z 53 prověřených provozoven nebyly povinnosti splněny v 5 případech, které KHS bude s provozovateli řešit ve správních řízeních. Na společných kontrolách, se kromě Policie ČR a KHS, podílel také Celní úřad, obecní policie, hasičský záchranný sbor a další.

Na prodej alkoholických nápojů byly zaměřeny rovněž kontroly vánočních trhů, kde probíhá zejména prodej svařeného vína, vánočního punče, medoviny, ale i dalších lihovin. V předvánočním období bylo prověřeno téměř 40 stánků umístěných v rámci Moravskoslezského kraje. Provozovatelé ve všech případech předložili doklady o původu alkoholu, láhve byly opatřeny originálními kolky, lihoviny neznámého původu nebyly zjištěny. Pozitivně lze hodnotit úroveň prodeje pokrmů rychlého občerstvení, kdy šetřením nebyly shledány nedostatky v dodržování osobní a provozní hygieny, ani nedostatky ve skladování či manipulaci s potravinami a pokrmy.

Zveřejněno: 23.12.2015