Nahrávám...

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 31.12.2015

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 31.12.2015

Jako každoročně došlo v tomto týdnu k poklesu hlášené nemocnosti akutních respiračních infekcí (ARI), která představuje v kraji 960 nemocných na 100 000 obyvatel. Nejvyšší nemocnost je i v tomto týdnu zaznamenána u předškolních dětí, dle území v okrese Nový Jičín a Opava.

Během týdne se počet sledovaných osob ošetřených pro ARI na LSPP v kraji pohyboval ve všedních dnech kolem 29 %, s mírným navýšením na 33% ve dnech pracovního klidu.

V České republice představovala nemocnost ARI 789 případů na 100 000 obyvatel.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku je epidemiologická situace oproti předchozímu KT v podstatě nezměněna, stále jsou evidovány sporadické záchyty chřipky i nechřipkových respiračních virů. Předběžně se zdá, že na podkladě sentinelové surveillance výsledků převažuje chřipka typu B, totožná s výběrem vakcinálního kmene.

V Moravskoslezském kraji byl záchyt chřipky A/H1N1.

Situace v Evropě: většina zemí hlásí nízkou aktivitu chřipkového viru. Nicméně mezi 50. KT a 51. KT došlo k nárůstu pozitivních průkazů chřipky o 5% (z 6 na 11 procent), od 40. KT je evidován nárůst o 10%. Stále převažuje chřipka subtypu A/H1N1.

Zveřejněno: 31.12.2015